Últimes activitats

Curs d’introducció a la llengua internacional Esperanto

  Del 14 de febrer al 27 de juny de 2017, el Fòrum de Debats va organitzar un curs d’introducció a l’Esperanto.  En la secció de fotogaleries del nostre web us deixem algunes fotografies com a record. Atès l’èxit d’aquesta primera convocatòria la organització se’n planteja la continuïtat per l’any vinent.  

Carlos Fernández Liria: Per què cal defensar el populisme ?

  “La qüestió és saber qui mana”. Lewis Carroll ho posa en boca de Humpty-Dumpty, en la seva obra Alícia en terra de meravelles, quan Alícia expressa dubtes sobre la possibilitat que una paraula signifiqui coses molt diferents. I així hem vist, els darrers anys, com l’amnistia fiscal a grans defraudadors d’impostos i evasors de […]

Joan Ferrer Gràcia i Albert Espona: El naixement de la modernitat

  En la introducció de la tertúlia es va parlar, des d’una perspectiva filosòfica, de l’origen i el sentit històric d’això que anomenem “modernitat” i que, més enllà de designar una època determinada, pot ser entès, fonamentalment, com un projecte de la raó. Es va oferir a la reflexió dels assistents diversos aspectes paradigmàtics, amb […]

Teresa Morera: El que no vaig poder dir rere el taulell. Mecanismes i perill dels fàrmacs.

  Cada vegada són més les veus crítiques sobre diversos aspectes del sistema sanitari. En la conferència es va plantejar algunes qüestions sobre aquest tema com, per exemple, què passa quan prenem un medicament i com actua o si la salut s’ha convertit en un negoci que necessita malalts crònics. Cal saber que, a principis […]

Simona Levi: La governança, responsabilitat col·lectiva. Cap a un canvi radical de les regles de joc.

  La conferenciant va centrar la seva intervenció en desenvolupar els seus plantejaments que parteixen de la base que necessitem una democràcia en què la ciutadania controli les seves institucions i que, per a això, s’han de canviar radicalment les regles de joc. Considera que, si volem ser una societat adulta, la governança ha de […]

Anna Cabré: Reflexions sobre la demografia i la identitat col·lectiva a Catalunya.

  Sota el títol esmentat la conferenciant tracta sobre la fecunditat, la mobilitat i altres elements que han determinat i determinen, tot modificant-la, la noció d’identitat col·lectiva, entesa com el conjunt de persones vinculades per nexes culturals, lingüístics, socials, geogràfics o polítics amb una determinada continuïtat en el temps. La conferència parteix d’aquests… [ Llegir més ]

Josep Mª Ricart Puigneró: El cohabitatge. Un model alternatiu d’accés a l’habitatge.

    L’accés a l’habitatge és un dret fonamental reconegut a la Constitució espanyola. Aquesta protecció, però, queda incomplerta molt sovint pels mateixos poders públics. La compra o lloguer d’un lloc per viure representen per a moltes persones i famílies la despesa més important que han o hagin hagut d’afrontar. Les circumstàncies canviants de la […]

Enric Puig Punyet: Internet com a problema social: passat, present i futur.

    Quan ens connectem a Internet, tendim a oblidar que hi ha una història darrera d’aquesta tecnologia. Tenir-la en compte pot ajudar-nos a fer front a alguns dels problemes personals i socials que comporten l’ús, sovint abusiu, que n’estem fent actualment. Els discursos que hi ha al darrera de la xarxa, en general, emanen […]

Ignacio Morgado: Naturalesa i funció de les emocions.

  Sovint, al llarg de la història del pensament, la noció d’emoció s’ha presentat lligada a l’agitació de l’ànima o de la ment. Per a alguns, com els estoics, les emocions eren un destorb o un desequilibri que havia de ser controlat per assolir una vida racional, o el que era el mateix, la felicitat. […]

Julio Rodríguez: Claus per a una nova estratègia de seguretat i defensa.

  Les qüestions de Seguretat, Defensa, Pau, el paper dels exèrcits en el segle XXI i altres que hi tenen relació són un aspecte de l’actualitat, a vegades poc tractat en públic i deixat en mans d’especialistes, quan és força obvi que afecten el conjunt de la ciutadania. Per tant, el Fòrum de Debats proposa […]

M.Carme Junyent : Si canviem la llengua, canviem el món ?

  En aquesta conferència es va plantejar la relació entre llengua i cultura, que és un dels temes recurrents en la història de la lingüística. La professora convidada opina que, tot i que no s’ha pogut demostrar empíricament, la idea que la llengua condiciona el pensament i/o la visió del món és força popular. Una […]

David Algarra Bascón: El Comú Català

    En la tertúlia es va plantejar com, fins a finals del segle XIX, la història del poble havia suscitat escàs interès, sobretot si ho comparem amb l’atenció desproporcionada posada en la història de l’elit i la construcció de mites nacionals i s’haurà d’esperar a la dècada dels vuitanta d’aquell segle per al sorgiment […]