9 gener 2018

Manuel Forcano: Els jueus catalans. La història que mai no t’han explicat.