12 abril 2019

Ponç Pons: De la poesia com una forma de vida.

    En aquesta conferència Ponç Pons es qüestionarà: Què és un poeta?, què és la poesia?. Com es fa, per a què serveix, per què escrivim…?. Quina relació hi ha entre vida i poesia?. Parlarà del món literari, la crítica, el compromís social… és a dir, de la poesia i la Literatura en general […]