Òrgans de Govern

Segons els Estatus de l’Entitat, els òrgans de govern del Fòrum de Debats són :

  • L’Assemblea General, integrada per tots els socis.
  • S’ha de reunir, amb caràcter ordinari com a mínim un cop a l’any.
  • També es pot reunir amb caràcter extraordinari,  quan les circumstàncies ho requerexin i podrà ser convocada per la junta directiva o bé a petició d’un nombre de socis no inferior al deu per cent.
  • La junta directiva, que serà escollida per l’Assemblea General.

Els membres de la Junta directiva, escollits o ratificats en la darrera assemblea, són :

Joan Brugués Freixanet
President
Josep Carrera Roma
Vicepresident
Pere Crosas Farrés
Secretari
Lluís Minoves Rafel
Tresorer
Ma. Teresa Viñeta Palomo
Vocal
Jordi Bartrolí Serra
Vocal
Ramon Casals Casanovas
Vocal
Santi Silva
Vocal
Ramon Gabarrós Cardona
Vocal
Assumpta Verdaguer
Vocal

 

No hi ha documents per mostrar